Rekisteri- tietosuojaSELOSTE

Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme verkkosivustomme käyttäjiltä.

1. Rekisterinpitäjä

Royal Food Oy

Y-tunnus: 2626220-1

Osoite: Bulevardi 11, 00120 Helsinki

2. YHTEYDENOTTO RekisteriasioisSA

Email: [email protected]

3. Rekisterin nimi

Royal Foodin asiakas-, yhteistyökumppani ja uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Royal Foodin asiakas-, yhteistyökumppani- ja uutiskirjerekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

• Asiakkuuteen ja muuhun kaupalliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen

• Verkkosivujen käytön seurantaan, analysointiin ja kehittämiseen

• Asiakasviestinnän kehittämiseen ja potentiaalisten asiakkaiden tunnistamiseen

• Lain sallimissa puitteissa palveluidemme markkinointiin ja tiedottamiseen

• Myynninedistämis- ja markkinointikampanjoiden tehokkuuden seuraamiseen

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää vain oleellisia työhön liittyviä henkilötietoja. Näitä ovat esim. yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero), mahdolliset tiedot ammattinimikkeestä, yrityksestä ja verkkosivuista.

Verkkosivustolla käytettävien evästeiden ja analytiikkatyökalujen kautta kerättävät tiedot selviävät kohdasta Evästeet ja Google Analytics.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Google Analytics ym. muilla sivustoille asennettavilla ohjelmistoilla.

7. SIVUSTOMME KÄYTTÄMÄT EVÄSTEET

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäistunnon ylläpitämiseksi, verkkosivuston käytettävyyden parantamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi. Eväste on asiakkaan selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron. Sivuja voi käyttää myös ilman evästeitä, mutta tällöin jotkin toiminnot eivät välttämättä toimi.

Käyttämällä sivustoa annat suostumuksesi edellä mainittujen evästeiden käyttöön. Jos et halua enää hyväksyä evästeiden käyttöä, poista evästeet käytöstä muuttamalla selaimesi asetuksia.

Voit estää evästeiden käytön selaimen asetuksissa. Lisätietoa evästeistä About Cookies -verkkosivustolta.

Sivustomme käyttää Google Analyticsia, jonka avulla kootaan tilastollista analytiikkaa verkkosivuvierailuista.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle pois lukien kohdassa 7 esitettyjen, mahdollisesti käytössä olevien ulkopuolisten palveluiden keräämä data.

​Henkilötietoja voidaan lisätä MailChimp-uutiskirjeohjelmaan sekä Googlen hallinnoimaan pilvipalveluun, joiden palvelimet saattavat sijaita EU:n ulkopuolella. Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit yhteystietoineen arkistoituvat lisäksi palvelimelle, joka saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Ko. palvelut ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Oikeus tiedon korjaamiseen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

13. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Uutiskirjeen tilaaja voi milloin tahansa peruuttaa tilauksen uutiskirjeen mukana olevasta linkistä, tai muuttaa ja täydentää tietojaan lähettämällä kirjallisen viestin rekisterinpitäjälle.